2 תשובות
תתנהגי כאילו יש לך ואז יהיה לך
לפתח כישרונות שיש לך ולהראות אותם לאנשים
זה ממש יעלה לך את הביטחון וההערכה העצמית