תשובה אחת
תחפש בגוגל את המפרט. אמור להיות כתוב שם.
Sh1