5 תשובות
*מה קרה?*
זה נשמע כאילו קרה משהו שמהווה איום על הקשר בינכם, אם הוא לא ירצה לא תהיה לך כל כך ברירה אלא לכבד את בחירתו כי קשר חייב להיות הדדי, נסי להראות לו שהוא באמת חשוב לך ושמעולם לא הייתה לך כוונה לפגוע בו
שואל השאלה:
למה איום?
נסי לשכנע אותו
אם לא אז הפסד שלו :(
לפחות ניסית