4 תשובות
לא נראה לי
לא
לא הבנתי את השאלה
מה הקשר בכלל
יש גם דבר כזה שנקרא אופי את יודעת
לא הבנתי את השאלה