תשובה אחת
פשוט אל תגיד לול תחרטט איזה משהו
אלא אם כן אתה רוצה להגיד לו