תשובה אחת
בתור מישהי שזה קרה לה
תילחמי על לשמור את הקשר איתה ואם לא אז לא... הכל לטובה