תשובה אחת
יכולה לעדכן אותו כשאת הולכת למקומות או מניחה את הטלפון בצד. ולדבר איתו על זה, להסביר לו שאין מה להיות בלחץ ואת לא 24/7 עונה להודעות.