2 תשובות
25 במקום סגור אם אני לא טועה
כן אבל למי אכפת