3 תשובות
שישמוג מרחק מהמורה הזה כי הוא דיי נשמע מוזר
לשאול אותו עם היה לו עם אותו מבוגר משהו היום
לשאול אותו אם זה קורה הרבה ואפשר פרח בבקה ?