תשובה אחת
דרך רופא משפחה והוא מביא לך הפנייה לבדיקה