3 תשובות
בשאלה הראשונה אולי תנסי להרחיב את המכנה ל60 כי זה שעה ואז גם את המונה להכפיל באותו מספר נראה לי
אני לא ממש זוכרת גם
תשאלי אותה אם הם עבדו על זה עם המורה כבר
בראשון - יואב רץ יותר זמן. רונן רץ חצי שעה או 20 דקות.