3 תשובות
בתור בת אני יכולה להגיד לך שיש ויש יש בנים שהיו הולכים על זה ויש בנים שלא .