3 תשובות
דניאל נחטף
אנונימית
שואל השאלה:
וולאק
צהל מעדכן שדניאל נחטף