2 תשובות
כן ביטל את ההאתמה רוצהצלדבר איתי?
באותו הנושא: