3 תשובות
שצריך לעשות את שתי המשימות שבצומת.
הזוג שקיבל פרסה יצטרך לעשות את המשימה הנוספת בצומת (כשיש אפשרות בחירה בין שתי משימות)
שצריך לעשות את המשימה הנוספת בצומת