3 תשובות
שכולם שם עניים
אין לי מושג ואני בעצמי משם
שהם יודעים לרקוד