3 תשובות
בעיקרון לצאת בלי רשות כשהם בבית
To sneak out* וזה להתגנב החוצה, בלי קשר לנוכחות של ההורים
sneak out זה 'להשתחל ' החוצה באלגנטיות ובצורה חשאית מבלי שיבחינו /יראו
הצירוף של out of מרמז על משהו פנימי שממנו יוצאים החוצה כביכול עוזבים/יוצאים
אפשר פה גם לשים :sneak away (אותה המשמעות בדיוק)
אגב בעבר משתמשים ב sneaked
באנגלית האמריקאית מקובל להשתמש ב snuck (שנכנס קצת יותר מאוחר לשפה ה-אנגלית)
מילה מאוד מעניינת+שימושית
למשל:gary&sharon snuck out of the apartment at night
********************
עוד שימוש מעניין זה sneak in או sneak into (ההפך ברעיון)
הכוונה להיכנס למקום ב-'שושו' מבלי שיבחינו /ברמאות
למשל:
they would sneak her in
they would sneak her into the bar