9 תשובות
שיתנהגו אליהם רגיל.
שיהיה להם זכויות שוות בדיוק כמונו. גם הם בני אדם
זכויות בסיסיות שמגיעות לכל אחד
בעד שיהיו את כל הזכיות, אין שום סיבה שיהיה פחות מזה
זכויות שוות כמו לכולם
זכויות כמו כל אדם... מה הם שונים לא הבנתי
הם בני אדם כמו כולם לכן צריכות להיות להם זכויות שוות
את כל הזכויות
חוץ מכל הזכויות והחובות הרגילות, שכוללות את הזכות להתחתן ולאמץ, טרנס* צריכיםות מימון של המעבר המגדרי וההורמונים, וכמובן את הזכות לשנות את סעיף המין בתעודות (שזה משהו שכבר יש חוק לגביו וסירוב לשנות סעיף מין לבקשת טרנס* היא לא חוקית)