8 תשובות
מוערך יתר על המידה
מה שהוא אמר^
מוערך ביתר שאת
מוערך יותר מדי
שואל השאלה:
כאילו מוערך יותר ממה שהוא צריך ?
אנונימי
כן
מוערך יותר מדיי