תשובה אחת
האם אתה נראה כמו עצמך? אבל אתה מישהו אחר זה כל מה ששמעו מהסאונד כי הוא נחתך