3 תשובות
צום גדליה
יש היום צום, צום גדליה.
צום גדליה. לזכר מנהיג יהודי שנרצח ושמו גדליה בן אחיקם. הוא נרצח על ידי ישמעאל בן נתניה