2 תשובות
למי יש מוחין להשתלטות ערבית באתר נו
שואל השאלה:
אז רוסית או ספרדית לא ערביץ