4 תשובות
זה בקיצורים
יש לך אייפון או אנדרואיד?
שואל השאלה:
אייפון
אה אז קחי זה יעזור לך