5 תשובות
בתא 19:16
19:15 כזה
תל אביב-19:16, תלוי בעיר.
שמחתי לעזור,
YOLO
19:16
ירושלים: 19:15
תל אביב: 19:17
חיפה: 19:17
צפת: 19:15
באר שבע: 19:16
אילת: 19:15
אלו יצאתי חג ראש השנה