2 תשובות
כמה חודשים אם בכלל
אני החלמתי מקורונה אחרי שבועיים או שלוש שבועות
לרוב יש כאלה שמחלימים אחרי חודש או יותר.
אנונימית