7 תשובות
שני עמודים
שני עמודים
שני עמודים.
שני
M_B
שני
שני