3 תשובות
מתחת למוצר
מתחת למה שקנית יש ביקורת
אחרי שקנית את עושה שהגיע לך החבילה ואז יש לך שם לעשות ביקורות לכל מה שקנית