4 תשובות
ב6 בפברואר 2006
14 שנים, 7 חודשים ו14 ימים
מה6 בפברואר 2006,
14 שנים 7 חודשים ו14 יום.