3 תשובות
כשאדם נשוי מת מבלי שיהיה לו המשך אח של המת חייב לשאת את האישה של אח שלו וכך להצניח את אחיו
*להקים זרע למת/המשך צאצאיו
מתי שאדם שהתחתן נפטר ואם יש לו אח אז אח שלו חייב להתחתן עם האישה ולהנציח את אח שלו.
שואל השאלה:
ומה המטרה של החוק הזה?
אנונימית