4 תשובות
לא נראה לי שאפשר לשנות כתב יד.
אנונימית
אה, תלמד מחדש הכי תוב
תתאמן על כתב מעוגל
לכתוב בעט אחר ולהתאמן על הכתיבה