8 תשובות
פתוחות עם משלוח
פתוחות עם משלוח
שואל השאלה:
עכשיו אבל חג לא? איך פתוח?
אנונימית
יש פתוחות ויש לא תלוי מאיפה את מזמינה
הפיצות הלא כשרות פתוחות כניראה
אני אבדוק כדי להיות בטוחה
שואל השאלה:
פיצה האט בבית שמש?
אנונימית
אין