3 תשובות
פונקציה שמשווה בין מחרוזות, היא מחזירה 1 אם המחרוזת השמאלית "גדולה" לקסיקוגרפית מהימנות, אפס אם הם שוות, ו1- אם הם השמאלית קטנה מהימנית. למשל strcmp(aa,bb יחזיר 1-
strcmp == string compartion :)
ההסבר של התיעוד מעולה : https://www.programiz.com/c-programming/library-function/string.h/strcmp
שואל השאלה:
תודה רבה!