5 תשובות
פתוחים
E8
כן. זאת עבודה חיונית.
שואל השאלה:
טנקס
פתוחים
כן זאת עבודה חיונית