9 תשובות
עכשיו? לא
כנראה לא בשעה הזאתי כי ממש טיפה אמצע הלילה אבל בכללי אני די בטוח שכן
שואל השאלה:
לא עכשיו כאילו מבחינת הסגר
אני די בטוח שכן
לא, אבל אולי הם עושים משלוחים
כן יהיה פתוח
כן הם פתוחים
כן זה תרופות
אולי