תשובה אחת
חרדה, לחץ מלדבר עם אנשים, להיות בסביבה עם אנשים, שאתה מרגיש שכולם מסתכלים עליך ושופטים אותך.