5 תשובות
אף אחד מהם.
לא זה ולא זה
לפה או לפה זה עדיין שם של צאחלות.