2 תשובות
תגידי לו שיפסיק כי זה כבר בגדר ההטרדה ואם הוא ממשיך תפני למשטרה.
לכי תדעי איך זה יגמר.
תגידי לו שזה לא מתאים ואם הוא לא מבין תחסמי
באותו הנושא: