תשובה אחת
לא..כבר שבת.
אלא אם יש קיוסקים שפתוחים 24/7.