4 תשובות
הוא לא יהרס הכל טוב.
הוא לא יהרס והוא ישאר בידיוק כמו שהיה שיתייבש תתחדשי
אל תדאגי הוא לא יהרס.
שמחתי לעזור,
סולמה זאהיר :)
תתחדשי:)
וזה לא יהרס