5 תשובות
כן
כן, זה חג גם לא לומדים
כן זה חג
בערב יום ראשון יוצא החג