תשובה אחת
ארגון "שופר" - זכיוי הרבים אמיתי ללא שפרות, הצלה ממאכלות אסורות, זמרים פסולים, ובתקופה האחרונה מסדר עולמי חדש.
אנונימי