6 תשובות
אין ככ מה לעשות, מסתדרים.
מחכים בתור
לומדים להסתדר
עניין של הרגל ופותרים את זה עם הזמן
קובעים זמן מקלחת לכל אחד ומי שלא עומד בו עובר להיות אחרון
להחזיק כמו גבר!
זה ככ לא נוח