3 תשובות
האקלים
אנונימי
אקלים חם, מקומות ונופים מגוונים
שואל השאלה:
המגוון הביולוגי של ארץ ישראל ביחס למדינות אחרות הוא ______?
אנונימית