4 תשובות
יוצא עוד כמה חודשים החלק השני
שואל השאלה:
ואיפה אוכל לראות?
יעלו את זה לאתר סדרות או פאנסאב יתרגם


דוחים את זה כל הזמן בגלל הקורונה
שואל השאלה:
ומתי זה עוד כמה חודשים