תשובה אחת
גבול בין מדינות שמוכר על ידי מרבית מדינות העולם.
לדוגמא גבול בינלאומי יכול להיות הגבול בין ישראל למצרים (שמרבית מדינות העולם-כולל ישראל ומצרים מכירות בו).
גבול שהוא לא בינלאומי יכול להיות הגבול בין ישראל לסוריה, שסוריה וחלק גדול ממדינות העולם לא מכירות בו.