3 תשובות
חחח, אני גם בדיוק לומדת את זה
גבול בין שתי מדינות
גבול בין טריטריות של מדינות

כמו ישראל - סוריה
ארצות הברית מקסיקו

ישראל - מצרים