תשובה אחת
את יכולה בלי להוסיף כסף עם יש לך את הקבלה