תשובה אחת
בין ישראל לעזה
בין ישראל לסוריה
בין ישראל למצרים