תשובה אחת
כי בלי פעולת גישה אתה יכול לשנות את הערך שלך, וזה בעייתי אם אתה בונה ספריות