תשובה אחת
ראשית, אולי זה קשור לגאוגרפיה, אבל אין קשר לגאוגרפיה של עזה.

ושנית, כלכלה ויחסים בין לאומיים הם חלק מגאוגרפיה.